Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Administracyjne nr 1 w Łodzi

Bilans: Bilans

Rachunek zysków i strat: Rachunek zysków i strat

Załączniki bilansowe: Załączniki bilansowe

Zestawienie zmian w funduszu jednostki: Zestawienie zmian w funduszu

 

Bilans: Bilans

Zestawienie zmian w funduszu: Zestawienie zmian w funduszu

Rachunek zysków i strat: Rachunek zysków i strat

Załączniki bilansowe: Załączniki bilansowe

 

Centrum Administracyjne Nr 1

91-224 Łódź

ul.Aleksandrowska 137

NIP 947-19-83-343

REGON : 101703120

TEL. 42 655 72 22

TEL/FAX 42 652 85 00

 

Zestawienie zmian w funduszu jednostki Zestawienie zmian w funduszu

Bilans: Bilans

Rachunek zysków i strat: Rachunek zysków i strat

Załączniki bilansowe: Załączniki bilansowe

 

 

Dyrektor Centrum Administracyjnego Nr 1  - mgr Leszek Baranowski